Haiti at Home – Timoun

Please enjoy the translation of Emeline Michel’s song “Timoun”

Nou tonbe men fò n leve

We fall, but we must get up

Timoun sa n di n pral rekòmanse – wey

Kids, what do you say we start over, yeah?

Kanpe gen yon peyi pou n rekole

Get up, there’s a country to fix

Se tè manman n se byen papa n

It’s our mother country, it’s our father

N ap fè kwa ya vin pile l

We’ll make something good out of it

Timoun se vre fòn leve kanpe

Children, it’s true, we’ve got to stand up

Sonje nou pa gen lechwa fò n vanse

Remember, we have no choice but to go on

N a pentire bale wouze, n a triye bon grenn nan laye

We’ll clean things up and keep all the good stuff

Tout sa k sòti nan lanmou pa gen danje

Everything that comes from love is alright

Ann rasanble rekonsilye, nan tèt ansanm sekrè a ye

Let’s get together, unity is the secret

Ayiti se pa n li ye, ann ba li zèl pou l vole

Haiti is ours, let’s give it wings to fly

Makònen pou n pwoteje trezò zansèt nou yo kite

We must protect the jewel our ancestors left us

Timoun sa n di fò n rekòmanse

Kids, let’s start over

Tanpri an nou pa mache gaye

Please, choose your path wisely

Bouke preche, bare prochen, touse manch nou pou n beche

Do everything you can for things to be great

Veye anpil je kale ap chache on wout pou pwofite lò n divize

Look around, many eyes are looking for a way to profit when we are divided

Ann klotire, ann rebwaze byen pou pitit nou jwi demen

Let’s look to one another, let’s plant trees for our children

Tout sa k sòti nan lanmou pa gen danje

Everything that comes from love is alright

Ann rasanble rekonsilye, nan tèt ansanm sekrè a ye

Let’s get together, unity is the secret

Ayiti se pa n li ye, ann ba li zèl pou l vole

HAiti is ours, let’s give it wings to fly

Makònen pou n pwoteje trezò zansèt nou yo kite

We must protect the jewel we inherited.

Hm hm Hm hm Nou pare

News